Сприйняття кольору, світла

Тема уроку. Сприйняття кольору, світла, простору. Лабораторна робота №
«Визначення сліпої плями на сітківці ока».
Мета уроку: дати загальне уявлення про сприйняття кольору, світла, простору. Читать далее «Сприйняття кольору, світла»

Оптична система ока

Тема уроку. Оптична система ока. Лабораторна робота №1 «Визначення акомодації ока».
Мета уроку: сформувати уявлення про оптичну систему ока; показати явище акомодації. Обладнання та матеріали: схеми оптичної системи ока і заломлення променів в оптичній системі ока; аркуш паперу з отвором, навколо якого нанесено літери різного розміру. Читать далее «Оптична система ока»

Визначаємо мету уроку

На допомогу молодому вчителю і не тільки.

Розвиток навчальних інтересів і мотивів, здібностей школярів на основі розумових операцій
Формувати уміння порівнювати
Формувати уміння здійснювати синтез, аналіз, узагальнення, абстрагування
Формувати уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Формувати уміння класифікувати, систематизувати
Формувати уміння планувати, передбачати, прогнозувати
Розвивати системність мислення
Розвивати уяву, спостережливість, увагу, пам’ять
Формувати уміння виділяти головне у прочитаному, складати план прочитаного
Формувати культуру розумової праці Читать далее «Визначаємо мету уроку»