Ботаніка

Тема. Голонасінні. Покритонасінні
Тематичне оцінювання 5
ТЕМА. Голонасінні. Покритонасінні.
Перший варіант

1 рівень
Виберіть одну правильну відповідь
1. Голонасінні запилюються: а) комахами; б) вітром..
2. Плід біб характерний для рослин родини: а) Розові; б) Бобові.
3. Кукурудза належить до родини: а) Злакові; б) Лілійні.

2 рівень
Виберіть одну або декілька правильних відповідей
1. Виберіть ознаки, що характеризують рослини родини Пасльонові: а) чашечка складається з 5 вільних чашолистків; б) чашечка складається з 5 зрослих чашолистків; в) віночок складається з 5 вільних пелюсток; г) віночок складається з 5 зрослих пелюсток; д) квітка має 5 тичинок і 1 маточку; е) плід – ягода або коробочка.
2. В однодольних рослин на відміну від дводольних: а) листки лише прості; б) стебло має камбій; в) плід – зернівка; г) жилкування частіше паралельне або дугове.
3. Плоди квасолі, гороху, акації називають: а) стручок; б) біб; в) стручками і бобами; г) стручечками.

3 рівень
1. Вкажіть систематичне положення Гороху посівного.
2. Які квіткові рослини вашої місцевості занесені до Червоної книги України?

4 рівень
1. Відомо, що конюшина, горох підвищують родючість ґрунту. Як ви це поясните?

Другий варіант

1 рівень
Виберіть одну правильну відповідь

1. До родини Розові належать: а) горох; б) яблуня.
2. Плід зернівка характерний для рослин родини: а) Лілійні; б) Зла-кові.
3. Картопля належить до родини: а) Бобові; б) Пасльонові.

2 рівень

Виберіть одну або декілька правильних відповідей
1. Для дводольних рослин характерні ознаки: а) листки прості або складні; б) листки лише прості; в) жилкування паралельне або дугове; г) стрижнева коренева система; д) переважна більшість – трави.
2. Виберіть ознаки, що характеризують рослини родини Капустяні: а) чашечка складається з 5 вільних чашолистків; б) чашечка складається з 4 вільних чашолистків; в) віночок складається з 4 зрослих пелюсток; г) віночок складається з 4 вільних пелюсток; д) плід біб; е) у квітці 4 тичинки.
3. До класу Дводольні належать родини: а) Злакові; б) Бобові; в) Пасльонові; г) Лілійні; д) Розові; д) Капустяні.

3 рівень

1. Вкажіть систематичне положення Пшениці м’якої.
2. Як будова квітки Злакових пов’язана із запиленням?

4 рівень

1. Чому покритонасінні є домінуючою групою на земній кулі? Відповідь обґрунтуйте.

Добавить комментарий