Ботаніка

ТЕМА. Гриби та лишайники. Бактерії.
ТЕМА. Гриби та лишайники. Бактерії.
Перший варіант

1 рівень
Виберіть одну правильну відповідь

1. Прокаріоти: а) мають оформлене ядро; б) не мають оформленого ядра.
2. До їстівних грибів належать: а) бліда поганка; б) підосичник.
3. До грибів-паразитів належать: а) мукор; б) фітофтора.

2 рівень
Виберіть одну або декілька правильних відповідей

1. Залежно від форми слані лишайники можуть бути: а) кущистими; б) листуватими; в) деревовидними; г) накипними.
2. Спільні для грибів і тварин ознаки: а) гетеротрофи; б) прикріплений спосіб життя; в) необмежений ріст;
г) запасають глікоген; д) в процесі обміну речовин утворюють сечовину.
3. У симбіоз із коренями вищих рослин вступають: а) мукор; б) боровик; в) трутовик; г) сажка.

3 рівень

1. Яких правил слід дотримуватись при збиранні грибів?
2. Які вам відомі способи боротьби з грибами-паразитами рослин, тварин, людини?

4 рівень

1. Які особливості будови слані лишайника дають їм можливість оселятися на камінні, склі?

Другий варіант

1 рівень
Виберіть одну правильну відповідь

1. До складу оболонки бактеріальної клітини входить речовина: а) муреїн; б) крохмаль.
2. Утворення щільної потовщеної багатошарової оболонки у бактерій спостерігається при: а) сприятливих умовах; б) несприятливих умовах.
3. До отруйних грибів належать: а) рижик; б) несправжній опеньок.

2 рівень
Виберіть одну або декілька правильних відповідей

1. До складу лишайників можуть входити: а) бактерії; б) зелені одноклітинні водорості; в) бурі водорості; г ) зелені багатоклітинні водорості.
2. Лишайники здатні: а) убивати бактерії; б) руйнувати гірські породи; в) розмножуватись вегетативно;
г) відновлювати свою життєдіяльність після повного висихання.
3. Шапкові гриби: а) живляться органічними речовинами і розчиненими мінеральними солями, які вони вбирають із вологою з ґрунту та коренів рослини; б) здатні самі синтезувати органічні речовини; в) здатні запасати глікоген, як і тварини; г) розмножуються статевим, нестатевим та вегетативним способами.

3 рівень

1 Якої шкоди завдають гриби трутовики?
2 Складіть таблицю: “Значення представників царства Гриби в природі та господарській діяльності людини”.

4 рівень

Французький вчений Луї Пастер назвав бактерії “великими могильниками в природі”. Як ви розумієте слова вченого?

Шановні користувачі! Будь ласка залишайте свої коментарі ( побажання та критичні зауваження).
З повагою адміністра
ція сайту

Добавить комментарий