Зоологія

Клас Ссавці
Тема. Клас Ссавці
1 варіант
Тести групи А (правильним може бути тільки один варіант відповіді)

1. Вкажіть назву предка свійських овець: а) козуля;б) муфлон; в) лось; г) зубр.
2. Вкажіть назву ссавця, що відкладає яйця: а) качка; б) коала; в) кріт; г) єхидна.
3. Позначте назву ссавця, у якого розвинена плацента: а) кіт; б) кенгуру; в) качкодзьоб;
г) опосум.
4. Вкажіть назву ссавця, у якого всі зуби однакові: а) вівця; б) білка; в) дельфін;
г) лисиця.
5. Позначте назву ссавця, що є представником ряду Ластоногі: а) синій кит; б) бобер; в) морж;
г) качкодзьоб.
6. Позначте назву зубів, за допомогою яких тварини утримують та розривають здобич: а) різці;
б) ікла; в) малі кутні; г) великі кутні.
7. Вкажіть, яку кількість повік мають ссавці: а) одну; б) дві; в) три; г) чотири.

Тести групи Б (правильними можуть бути від 1 до 4 варіантів відповідей)

8. Позначте ознаки, що є спільними для ссавців та птахів: а) наявність діафрагми;
б) чотирикамерне серце; в) сім шийних хребців; г) внутрішнє запліднення.
9. Позначте функції плаценти : а) газообмін зародка; б) захист зародка; в) орган виділення ссавців; г) правильна відповідь відсутня.
10. Вкажіть особливості травної системи ссавців: а) у більшості шлунок однокамерний; б) у травоїдних добре розвинута сліпа кишка; в) зуби поділені на різці, ікла та кутні; г) передротова порожнина оточена губами.
11. Позначте групи, представники яких належать до класу Ссавці: а) землерийки, пінгвіни, ківі;
б) вовк, лисиця, нанду; в) заєць, бегемот, кит; г) качкодзьоб, єхидна, дельфін.
12. У шкірі ссавців зазвичай є добре розвинені залози: потові, сальні, молочні, пахучі. Позначте назву залози, видозміною якої є молочна залоза: а) потова; б) сальна, в) пахуча; г) правильна відповідь відсутня.
13. Позначте ознаку, яку мають виключно ссавці: а) чотирикамерне серце; б) два кола кровообігу; в) парні нирки; г) діафрагма.
14. Яка ознака НЕ властива ссавцям: а) діафрагма; б) молочні залози; в) відсутність сечового міхура; г) теплокровність.

Завдання 15, 16, 17, 18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою і впишіть її в таблицю
15. Установіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку 27.
А – представник ряду Ластоногі;
Б – представник ряду Парнокопитні;
В – представник ряду Комахоїдні.

16. Установіть відповідність між назвами класів тварин та цифровими позначеннями головного мозку, що притаманні їх представникам.
А – клас Земноводні;
Б – клас Птахи;
В – клас Ссавці.

17. Установіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку 29.

А – народжують живих немовлят, які розвиваються в організмі матері;
Б – відкладають яйця у воді, з яких потім виводяться їхні малята;
В – відкладають яйця на суходолі, з яких потім виводяться їхні малята.

18. Установіть відповідність між складовими кровоносної системи та цифрами, що відповідають їм на малюнку 30.
А – лівий шлуночок;
Б – велике коло кровообігу;
В – праве передсердя.

У завданнях 19 розташуйте варіанти дій (подій) у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії (події), у таблицю. Перша дія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга – цифрі 2 і т.д.

19. Визначте послідовність подій під час надходження повітря до легень ссавців.
А – надходження повітря до бронх;
Б – надходження повітря до альвеол;
В – надходження повітря до трахеї;
Г – скорочення міжреберних м’язів та діафрагми;
Д – збагачення крові киснем.
Шановні користувачі! Будь ласка залишайте свої коментарі ( побажання та критичні зауваження).

Добавить комментарий