Положення про куточок живої природи

1. Загальна частина
1.1. Куточок живої природи є складовою частиною ка¬бінету (відділу, лабораторії, класу) біології загально¬освітніх і позашкільних навчальних закладів (далі — навчальні заклади).
Скачать

Добавить комментарий