Рекомендації щодо вивчення біології у 2009-2010 н.р.

У 2009/10 навчальному році вивчення біології в 7-т9 класах загальноосвіт¬ніх навчальних закладів здійснювати-меться за програмою, затвердженою Міністерством ос”віти і науки Украї¬ни (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року): Біологія. 7—11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних за-кладів – К.; Ірпінь: Перун, 2005.
Скачать

Добавить комментарий