Задачі із загальної екології. Частина 2

Високу швидкість розмноження і нарощення біологічної маси бактерій можна використати під час виробництва дешевого білкового корму для …
6 У багатьох галузях промисловості широко використовують бактерії та їх здатність швидко розмножуватися. Запропонуйте свої варіанти використання високої швидкості розмноження бактерій для користі людини.
Відповідь. Високу швидкість розмноження і нарощення біологічної маси бактерій можна використати під час виробництва дешевого білкового корму для сільськогосподарських тварин, їжі для людини, волокон для текстильної промисловості, а також для очищення промислових відходів, ліквідації сміттєзвалищ та побутових відходів, створення органічних добрив, промислового виробництва газу (метану) тощо.
7 Самка кімнатної мухи відкладає за один раз приблизно 120 яєць (= 7 поколінь за літо), з половини всіх відкладених яєць розвиваються самки. За умови, що всі мухи виживуть, до кінця літа потомство від однієї самки виросло б до 5 598 720 000 000 особин. Знаючи, що кож¬на муха має масу 0,01 г, розрахуйте масу потомства однієї мухи за літо (за ідеальних умов).
Запропонуйте можливі варіанти використання мух та їхніх личи¬нок з господарською метою.
Відповідь. Вага потомства однієї мухи до кінця літа становитиме 559 872 т. Личинок й дорослих мух можна використовувати як корм рибам, добавки до корму домашньої птиці, а личинок — ще і для переробки органічних (зокрема харчових) відходів.
8 Чому існують рідкісні види і ті, що перебувають під загрозою зникнення, якщо будь-який вид здатний до безкінечного зростання своєї чисельності?
Відповідь. У випадках, якщо чисельність виду низька і він на грані зникнення, «винні» обмежувальні чинники, які перекривають здатність до відновлення та збільшення чисельності. Діяльність людини сприяє посиленню різноманітних обмежувальних факторів, які знижують чисельність багатьох видів.

9. Виберіть фактор, який не є обмежувальним для вівса на полі:
а) надлишок води;
б) нестача води;
в) висока концентрація миш’яку в ґрунті;
г) нестача іонів калію;
г) надлишок нітратів;
д) висока концентрація іонів свинцю в грунті;
є) низька концентрація миш’яку в грунті.
Відповідь, є.
10 Інфузорій-туфельок помістили в закриту пробірку з попередньо перевареною й охолодженою до кімнатної температури водою, яка містила їжу для цих найпростіших. Як ви вважаєте, що трапиться з інфузоріями далі? Чому?
Відповідь. Найпростіші загинуть через нестачу кисню в перевареній воді.
11 Учні вирішили закласти на території школи ялинову алею. У лісгоспі їм порадили викопати молоді рослини з просіки. Але учні викопали ті, що росли в глибині лісу. Дерева посадили правильно, але через деякий час помітили, що хвоя ялин побуріла й почала осипатися. Як ви вважаєте, чому?
Відповідь. Тіньові та світлові листки мають відмінності у будові. У ялин, узятих із глибини лісу, хвоя пристосована до умов затінення. Після пересадження хвоя не змогла швидко адаптуватися до яскраво¬го освітлення й загинула.
12. У природних лісових угрупованнях відсоток пташенят, які вилетіли з гнізда, відносно загального числа відкладених яєць становить близько 40 %; у лісах поряд із населеними пунктами — не більше 10 %; у парках — до 1 %. Яка тому причина?
Відповідь. Чим ближче до місць людської діяльності, тим відчутніший негативний вплив антропогенного фактора на розмноження птахів. Насамперед це руйнування гнізд, велика кількість котів і собак, застосування отрутохімікатів тощо.
Спільна дія кількох чинників значно більше впливає на успіх розмноження, ніж кожен окремо.

Добавить комментарий