Зоологія

Тема. Тип Хордові. Клас Земноводні. Клас Плазуни.
Тема. Тип Хордові. Клас Земноводні. Клас Плазуни.

1 варіант

Тести групи А (правильним може бути тільки один варіант відповіді)

1. Позначте назву тварини, що належить до ряду Хвостаті земноводні: а) ставкова жаба; б) піпа;
в) тритон звичайний; г) кумка.
2. Вкажіть, скільки шийних хребців має тритон звичайний: а) один; б) два; в) три; г) чотири.
3. Позначте тип запліднення земноводних: а) внутрішнє; б) зовнішнє; в) вони гермафродити;
г) правильна відповідь відсутня.
4. Очі плазунів пристосовані до наземного способу життя оскільки вони захищені повіками:
а) однією; б) двома; в) трьома; г) повіки у них відсутні.
5. Позначте назву представника ряду Лускаті: а) ропуха; б) гавіал; в) тритон; г) гюрза.
6. Вкажіть, у яких плазунів виражена турбота про нащадків: а) сірого варана; б) водя-ного вужа;
в) слонової черепахи; г) хамелеона.

Тести групи Б ( правильними можуть бути від 1 до 4 варіантів відповідей)

7. Вкажіть ознаки , що є спільними для риб та пуголовка: а) наявність бічної лінії; б) одне коло кровообігу; в) наявність зябрових кришок; г) двокамерне серце.
8. У жаби очні яблука беруть участь у проковтуванні їжі. Це пояснюється тим, що:
а) так здобич легше проковтнути; б) це пов’язано з особливостями кріплення язика до дна ротоглотки; в) інакше здобич може втекти; г) це чергова загадка природи.
9. Вкажіть ознаки відмінностей органа зору земноводних та риб: а) мають повіки; б) сприймають кольори; в) реагують лише на рухому здобич; г) є кришталик.
10. Вкажіть функції яйцевих оболонок плазунів: а) захист зародка; б) запас води для зародка;
в) забезпечують газообмін зародка; г) забезпечують поживними речовинами зародок.
11. Вкажіть ознаки, що сприяли плазунам опанувати суходіл: а) внутрішнє запліднення; б) наявність яйцевих оболонок; в) шкіра вкрита зроговілими лусками; г) легеневе дихання.
12. Вкажіть ознаку, що НЕ притаманна плазунам: а) трикамерне серце; б) прямий тип розвитку;
в) хребет поділений на три відділи; г) мають три повіки.

Завдання 13, 14, 15, 16, 17 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою і впишіть її в таблицю

13. Установіть відповідність між назвами складових скелета та цифрами, що відповідають їм на малюнку 21.
А – грудний відділ хребта;
Б – плечова кістка;
В – стегно.

Мал.. 21
14. Установіть відповідність між складовими кровоносної системи та цифрами, що відповідають їм на малюнку 22.
А – ліве передсердя;
Б – артерія;
В – мале коло кровообігу.

мал.. 22 <br
15. Установіть відповідність між твердженнями, що характеризують тварину та її назвою.
А – має видовжене тіло, хвостовий відділ добре виражений, наявне шкірне дихання, передні та задні кінцівки розвинені однаково;
Б – тіло коротке, задні кінцівки розвинені набагато краще за передні, часто з плавальними перетинками між пальцями, хвостовий відділ хребта перетворився на єдину хвостову кістку – уростиль;
В – червоподібне тіло цієї тварини пристосоване до риючого способу життя, кінцівок немає, а очі дуже маленькі. 1 – хамелеон;
2 – черепаха;
3 – кільчаста черв’яга;
4 – тритон;
5 – крокодил;
6 – гримуча змія;
7 – жаба.

16. Установіть відповідність між органом та притаманними йому функціями.
А – нирки;
Б – серце;
В – печінка;
1 – бере участь у перетравлені їжі;
2 – забезпечує процеси газообміну;
3 – забезпечують виведення з організму надлишку води, солей;
4 – сприяє руху крові по судинах;
5 – відбувається всмоктування поживних речовин у кров;

17. Установіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку 23.
А – тритон гребінчастий;
Б – очкова змія;
В – морська черепаха.

У завданні 18 розташуйте варіанти дій (подій) у правильній послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії (події), у таблицю. Перша дія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга – цифрі 2 і т.д.

18. Визначте послідовність подій під час надходження повітря до легень плазунів.

А – надходження повітря у легені;
Б – збільшення об’єму грудної порожнини;
В – надходження повітря у бронхи;
Г – надходження повітря у трахею;
Д – скорочення міжреберних м’язів

Добавить комментарий